องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศ นโยบาย จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศข้อปฏิบัติในการทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1