info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
รายละเอียด : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายทองเลียน โนนทิง 2. นางส่าน ทานะติง 3. นายบุญโฮม ศรีโยธี
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785
(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 081-8712785