องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
รายละเอียด : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายทองเลียน โนนทิง 2. นางส่าน ทานะติง 3. นายบุญโฮม ศรีโยธี
ผู้โพส : กองสวัสดิการ