info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสาคร ศรีเฉลิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พร้อมด้วย นางสาวกนกรัตน์ แก้วทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่หมู่ที่7 บ้านดงเจริญ มอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเงินจำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางสายตา รายนาม นายสมซ่า ก้อมณี
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34