info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949กลุ่มอาชีพตำบลโคกสะอาด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด
รายละเอียด : กลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดต่อ 0821037464
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28