ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : lPNJGVEFri12617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้