ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การพบเห็นหมึกสายวงฟ้า ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ
ชื่อไฟล์ : xtNHyvdThu112650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เนื่องจากมีผู้พบเห็นหมึกสายวงฟ้า ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงขอให้ผู้ที่พบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310