ชื่อเรื่อง : มอบหมายผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดในฐานะผู้ปกครองท้องที่ ไปร่วมตรวจสอบสภาพที่ดินเป็นพยานในการรังวัดปักหลักเขตทำแผนที่ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ชื่อไฟล์ : tJaFE6sWed34900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้