ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ชื่อไฟล์ : zoUns61Fri35237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้