ชื่อเรื่อง : จ้างออกแบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด