องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file แนวทางการพัฒนาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณพ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การกพกหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file หลักเกณฑ์ท้่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งในสายการสอนตำแหน่งครูของอบต. พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file หลักเกณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป้นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file หลักเกณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเงินพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันลา และมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2