info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.0-4221-9949camera_alt ภาพกิจกรรม
งานพัฒนารายได้ กองคลัง ออกจัดเก็บภาษีป้าย [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
นายกลงพื้นที่ ม.3 ลงพื้นที่ ม.3 บ้านดอปอแดง เพื่อตรวจสอบระบบน้ำประปา [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรม และ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลโคกสะอาด เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน [18 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 10 และ 1 [17 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big cleaning day [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ออกสำรวจภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ะ [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
กลุ่มอาชีพตำบลโคกสะอาด หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
ศูนย์คนพิการตำบลโคกสะอาด มอบถุงยังชีพคนพิการ [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการ
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
(นายธัญญ์ อุปะชาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
โทร : 093-1935295
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42