messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา เพื่อเป็นค่าเสียหายภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ กรณีค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิม ตามโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 50
ระเบียบและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 46
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ เรื่อง การเข้าสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 227 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12