messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินกานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการดำเนินกานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 101
การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 115
ประกาศกำหนดการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 89
การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 98
ส่งเสเริม พัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 223
การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 230
การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 206
ปลูกจิตสำนึกในคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 253
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 213
การวางแผนอัตรากำลังคน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : 255
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1