messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายฟาร์มหมู หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงงานไทยนำมันสำปะหลัง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายฟาร์มหมู หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาพักริมทาง หน้าวัดป่าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาพักศพ บริเวณ (เมรุ) ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ข้างวัดป่าสีตะวนาราม หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพ่อจรูญ หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างเหมาขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดอรุณรังสี หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเฉลิม ทะวะรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างเหมาสำรวจ จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจแนวเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้และรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญและโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน น.ส.ศิริพร จันดาหาร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้่างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (อาคารหลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (อาคารหลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
1 - 50 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2